PERFILS ELÈCTRICS

 

 

 

PERFILS ELÈCTRICS

 

Diferents perfils usats a com espaiadors i suports de les bobines dels motors elèctrics i transformadors.
Són bons aïllants elèctrics i la seva classe tèrmica pot ser F o H (temperatura de funcionament F-155 °C i H-180 °C) depenent de la resina matriu que es faci servir.

 

DOCUMENTACIÓ PERFILS ELÈCTRICS NG