PERFILS PRFV

 

 

 

PERFILS ELÈCTRICS

 

Diferents perfils usats a com espaiadors i suports de les bobines dels motors elèctrics i transformadors.
Són bons aïllants elèctrics i la seva classe tèrmica pot ser F o H (temperatura de funcionament F-155 °C i H-180 °C) depenent de la resina matriu que es faci servir.

 

DOCUMENTACIÓ PERFILS ELÈCTRICS NG

 

PERFILS ESTRUCTURALS

 

Perfils dissenyats per al suport d'importants càrregues de pes. Les seves excel·lents propietats mecàniques són apropiades per al disseny d'estructures complexes. La seva bona resistència als productes químics i als factors atmosfèrics els fa més recomanables que la fusta, l'alumini o el ferro.

 

DOCUMENTACIÓ PERFILS ESTRUCTURALS NG