PROPIETATS

Mecàniques En el Temps Elèctriques i Tèrmiques Resistència Química

 

 

propiedades mecánicas  PROPIETATES MECÀNIQUES
Perfils

Varetes Planxes
 


propietats mecàniques
 
Longitudinal
Transversal
Longitudinal
 
Densitat
1,85 Kg / dm³
1,9 Kg / dm³
 
Resistència Tracció
250 Mpa
60 Mpa
1.000 Mpa
 
Resistència flexió
250 Mpa
60 Mpa
1.000 Mpa
 
Mòdul E (tracció)
23.000 Mpa
8.000 Mpa
40.000 Mpa
 
Mòdul E (flexió)
25.000 Mpa
9.000 Mpa
45.000 Mpa
 
Elongació en ruptura
1,0 - 1,8 %
2%
 
Resistència a la compressió
450 Mpa
90 Mpa
450 Mpa
 
Mòdul de compressió
10.000 Mpa
4.000 Mpa
30.000 Mpa
 
Resistència a l'impacte
1.600 J / m
2.000 J / m
 
Duresa barcol
40
50
 


propietats de PRFV (ley de Hooke)

 

propiedades en el tiempo  PROPIETATS EN EL TEMPS

   
Curt Temps
Llarg Temps
   
Longitudinal
Transversal
Longitudinal
Transversal
Resistència a la flexió  
135 Mpa
25 Mpa
70 Mpa
20 Mpa
Resistència a la tensió  
135 Mpa
25 Mpa
70 Mpa
15 Mpa
Resistència a la compressió  
135 Mpa
25 Mpa
70 Mpa
20 Mpa
Coeficiente de dilatació lineal longitudinal=transversal  
17 Mpa
8 Mpa
8 Mpa

 

propedades el´ctricas i térmicas  PROPIETATS ELÈCTRIQUES I TÈRMIQUES

Resistència inter laminar al tall 70 Mpa propietats elèctriques i tèrmiques
Resistència específica d'aïllament 1010 1015 Ohm/cm
Resistència de superfícies 1010 1013 Ohm
Resistència dielèctrica 5-10 kV/mm
Índex CTI KA 3c / KB 500 / KC 600
Constant dielèctrica <5
Factor de dissipació 0,01
Coeficient d'expansió tèrmica 12*10E6 I/K
Conductivitat tèrmica 0,2 - 0,6 W/m*K
Capacitat d'escalfament 1,0 1,2 kJ/Kg*K
Temperatura contínua màxima -100 bis +155 (180) ºC
Absorció d'aigua 0,15%
Temperatura crítica sota càrrega 200ºC
Resistència a la incandescència Nivel 2b
Resistència al foc B2 /UL94 V1, UL94 V0, DIN 5510 S4, SR2, ST2, A STM E84 / A STM D635

 

resistencia química  RESISTÈNCIA QUÍMICA

QUÍMICA
RESINA VINILÈSTER
RESINA ISOSTÀLICA
Entorn
% concentració

Màx.Temp °F / °C

% concentració

Màx.Temp °F / °C

Àcid acètic
50
180 / 82
50
125 / 52
Hidròxid d'alumini
100
170 / 77
100
160 / 71
Clorur amònic
ALL
190 / 88
ALL
170 / 77
Hidròxid d'amoni
28
100 / 38
28
N / R
Bicarbonat d'amonio
50
150 / 65
15
125 / 52
Sulfat d'amoni
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Benzè
N / R
N / R
N / R
N / R
Àcido benzoic
SAT
200 / 93
SAT
150 / 66
Bòrax
SAT
200 / 93
SAT
170 / 77
Carbonat de calci
ALL
180 / 82
SAT
170 / 77
Nitrat de calci
ALL
200 / 93
ALL
180 / 82
Tetraclorur de carboni
100
75 / 24
N / R
N / R
Clor gas sec
···
170 / 77
···
140 / 60
Clor de l'aigua
SAT
180 / 82
SAT
80 / 27
Àcid cròmic
10
120 / 49
5
70 / 21
Àcido cítric
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Clorur de cobre
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Cianur de cobre
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Nitrat de cobre
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Etanol
50
90 / 32
50
75 / 24
Etilenglicol
100
200 / 93
100
90 / 32
Clorur fèrrico
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Clorur ferrós
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Formaldehid
ALL
100 / 38
50
75 / 24
Benzina
100
150 / 65
100
80 / 27
Glucosa
100
200 / 93
100
170 / 77
Glicerina
100
200 / 93
100
150 / 66
Àcido Bromhídric
50
120 / 49
50
120 / 49
Àcido clorhídric
37
100 / 38
37
75 / 24
Peròxid d'hidrogen
30
100 / 38
5
100 / 38
Àcido làctic
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Clorur de liti
SAT
200 / 93
SAT
150 / 66
Clorur de magnesi
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Nitrat de magnesi
ALL
180 / 82
ALL
140 / 66
Sulfat de magnesi
ALL
190 / 88
ALL
170 / 77
Clorur de mercuri
100
190 / 88
100
150 / 66
Clorur de mercuri
ALL
180 / 82
ALL
140 / 60
Clorur de níquel
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Sulfat de níquel
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Àcido nítric
20
100 / 38
20
70 / 21
Àcido oxàlic
ALL
120 / 96
ALL
75 / 24
Àcido perclòric
30
80 / 27
N / R
N / R
Àcido fosfòric
100
200 / 93
100
120 / 49
Clorur de potasi
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Dicromat de potasi
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Nitrat de potasio
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Sulfat de potasi
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Propilenglicol
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Acetat de sodi
ALL
200 / 93
ALL
160 / 71
Bisulfat de sodi
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Bromur de sodi
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Cianur de sodi
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Hidròxido de sodi
25
150 / 66
N / R
N / R
Nitrat de sodi
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Sulfat de sodi
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Clorur d'estany
ALL
190 / 88
ALL
160 / 71
Àcido sulfúric
75
100 / 38
25
75 / 24
Àcido tartàric
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Vinagre
100
200 / 93
100
170 / 77
Aigua destil·lada
100
180 / 82
100
170 / 77
Nitrat de zinc
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77
Sulfat de zinc
ALL
200 / 93
ALL
170 / 77

ALL: Concentracions        SAT: Soluciones Saturades        N / R: No Recomanable        ···: Informació No Disponible