PROCÉS DE PULTRUSIÓ

Descripció Mercats i Aplicacions Avantatges

 

 

pultrusió  DESCRIPCIÓ

 

 

Concepte
Pultrusió és un procés productiu per a la producció en continu de perfils amb seccions constants en material compost de fibres de vidre, basalt, carboni i fibres naturals.

 

 

procés de pultrusió

 

Procedimient Pultrusió

En el procés de producció les fibres de reforç són impregnades i portades a la filera calefactora. La impregnació de totes les fibres de vidre té lloc mentre es travessa el bany que conté la matriu polimèrica (resina). Les fibres de vidre impregnades a la resina entren a la filera calefactora i són estirades. La calor dóna lloc a una reacció exotèrmica que posa en marxa el procés de polimerització (enduriment) de la resina. A continuació el perfil surt a la filera de pultrusió. El mecanisme d'arrossegament són dos carros alternats per garantir el moviment continu. El tall es realitza mitjançant un sistema de tall automatitzat.

 

 

 

mercado i aplicaciones  MERCAT I APLICACIONS

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ventajas  AVANTATGES

Aislante térmico
Aïllant
tèrmic
Autoextinguible, libre de halógenos
Autoextingible, lliure d'halògens
Bajo pes
Baix pes
Corrosión i resistencia química
Corrosió i resistència química
Eficiencia económica
Eficiència
econòmica
Montaje sencillo, corto período constructivo
Muntatge senzill, curt període constructiu
Alta resistencia
Alta
resistència
Transparencia electromagnética
Transparència
electromagnètica
Bajo mantenimiento
Baix
manteniment
Funcionamiento -100°C a +180°C
Funcionamient
-100°C a +180°C
Muy buenas propiedades mecánicas
Molt bones
propietats mecániques
Aislamiento elèctric
Aïllament
elèctric