PROCÉS DE PULTRUSIÓ

DESCRPCIÓ

Concepte


Pultrusió 
és un procés productiu per a la producció en continu de perfils amb seccions constants en material compost de fibres de vidre, basalt, carboni i fibres naturals

Procés Pultrusió

En el procés de producció les fibres de reforç són impregnades i portades a la filera calefactora. La impregnació de totes les fibres de vidre té lloc mentre es travessa el bany que conté la matriu polimèrica (resina). Les fibres de vidre impregnades a la resina entren a la filera calefactora i són estirades. La calor dóna lloc a una reacció exotèrmica que posa en marxa el procés de polimerització (enduriment) de la resina. A continuació el perfil surt a la filera de pultrusió. El mecanisme d’arrossegament són dos carros alternats per garantir el moviment continu. El tall es realitza mitjançant un sistema de tall automatitzat.

AVANTATGES

AILLANT TERMIC
Aïllant tèrmic
Alta resistència
Autoextingible, lliure d’halògens
Transparència electromagnètica
Baix pes
Baix manteniment
Corrosió i resistència química
Funcionament -100ºC a +180ºC
Eficiència econòmica
Molt bones propietats mecàniques
Muntatge senzill, curt període constructiu
Aïllament elèctric