PERFILS ESTRUCTURALS

PERFILS ESTRUCTURALS

Perfils dissenyats per al suport d’importants càrregues de pes. Les seves excel·lents propietats mecàniques són apropiades per al disseny d’estructures complexes. La seva bona resistència als productes químics i als factors atmosfèrics els fa més recomanables que la fusta, l’alumini o el ferro.

PERFIL T
PERFIL U
PERFIL RECTANGULAR
ANGULARS
PLETINA
IPN / DOBLE T