BARANES TUB QUADRAT

BARANES DE POLIÉSTER – FIBRA DE VIDRE (PRFV)

Amb el nostre sistema de baranes PRFV de secció quadrada els oferim una total solució per al seu muntatge. Amb els nostres tubs i accessoris vostè podrà muntar fàcilment. El sistema de barana NIOGLAS es compon de tub quadrat i passamà fabricat per pultrusió i connectors de fàcil muntatge.

La seva bona resistència als productes químics i als agents atmosfèrics les fan molt recomanables en indústries químiques, plataformes i pasarel.les en ambient marí, depuradores, dessaladores, etc.

MUNTATGE DE BARANES

· Fixar els components amb adhesiu i reblons | cargols.

· Per a una major resistència a agents externs es recomana acabat en pintura.

barandilla tubo cuadrado prfv
BARANDILLA TUBO REDONDO

ACCESSORIS

Accesorios barandilla tubo reondo