BARANES TUB RODÓ

BARANES Tub Rodó FIBRA de VIDRE PRFV

BARANDILLAS TUBO REDONDO Y CUADRADO

Amb el nostre sistema de baranes PRFV de secció cilíndrica, els oferim una total solució per al seu muntatge. Els nostres tubs i accessoris faciliten el seu mutatge autónom. El sistema de barana que ofereix Nioglas està compost per tubs cilíndrics fabricats per pultrusió i connectors de fàcil muntatge.

La seva bona resistència als productes químics i als agents atmosfèrics els fan molt recomanables en indústries químiques, plataformes i passarel · les en ambient marí, depuradores, dessaladores, etc.

APLICACIONS

· Enginyeria química.
· Plataformes i passarel · les en ambients marins, humits, etc.
· Plantes industrials, depuradors, dessaladores, etc.

ESPECIFICACIONS

· La barana i els pals són de tub de ∅ 50 m / m ext. per ∅ 42 o ∅ 36 mm int. amb inihidor de raigs UV.


· Molt resistents a la degradació d’agents externs.

MUNTATGE DE BARANES

montaje barandilla tubo redondo

MUNTATGE

· Fixar els components amb adhesiu i reblons | cargols.


· Per a una major resistència a agents externs es recomana realitzar l’acabat en pintura.

ALTRES PERFILS DE PRFV PER A LA CONTRUCCIÓ D`ESTRUCTURES

otros perfiles prfv barandillas redondas