PERFILS ELÈCTRICS


PERFILS ELÈCTRICS

Diferents perfils usats a com espaiadors i suports de les bobines dels motors elèctrics i transformadors.
Són bons aïllants elèctrics i la seva classe tèrmica pot ser F o H (temperatura de funcionament F-155 °C i H-180 °C) depenent de la resina matriu que es faci servir.

dogbone perfiles electricos prfv
Dog Bone
pletina perfiles electricos
Pletina
cola de milano perfiles electricos prfv
Cola de milano
cantonera perfiles electricos prfv
Cantoners
romo perfiles electricos
Romo
barra perfiles elecrticos prfv
Barra