Toleràncies

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS PER A PERFILS PULTRUIDS

PROPIETATSTOLERÀNCIA
Gruix de paret de perfils oberts i tancats
propiedades fibra de vidrio
Dimensions nominals (mm)
propiedades fibra de vidrio
Planicitat en la diercció transversal
planicidad
Tolerància
F < 0,008 X B mm
Alçada del perfil i amplada de la vora
propiedades tolerancia fibra de vidrio
Dimensions nominals (mm)
B y H: ± 0,5 % smb un mínim de ± 0,20 mm i un màxim de ± 0,75 mm
Dimensió de l’angulo
propiedades fibra de vidrio angulo
Tolerància
Y ± 0,5°
Rectitud
Propiedades fibra de vidrio rectitud
Tolerància
(B y H són dimensions d’amplada i alçada)
D < 0,002 X  per a les seccions amb B o H < 50 mm
D < 0,001 X  per a les seccions amb B o H ≥ 50 y 100 mm
D < 0,005 X  per a les seccions amb B o H ≥ 100 mm
On D i L es donen en metres
Torsió
Propiedades fibra de vidrio torsion
Tolerància
V < 1,5° màxim per metre, per a gruixos < 5 mm
V < 1,0° màxim per metre, per a gruixos ≥ 5 mm