OBRA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓ

MERCATS I APLICACIONS OBRA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓ

Bastides

Baranes

Pantalà portuari

Cobertes

Varetes rea anticorrosió (ciment armat)

Estructures

Depuradores

Reixes

Tirants

Pals d’enllumenat

Suport senyals

Semàfors

Canalons

Barreda

Tanques perimetrals

Escales

Reforços del terreny