INDÚSTRIA QUÍMICA

MERCATS I APLICACIONS INDÚSTRIA QUÍMICA

Barres i varetes

Enreixats

Estructures

Soports torres

Refrigeració

Torres Refrigeració

Tanques perimetrals

Passarel.les

Baranes

Prestatgeries

Plataforma de treball

Falsos terres

Instal.lacions tractaments d’aigua