PERFILS ESTRUCTURALS

PERFIL RECTANGULAR

Taula de magnituds de perfil estructural rectangular