PERFILS PRFV

dogbone perfiles electricos prfv
Dog Bone
romo perfiles electricos
Romo
doble T perfiles electricos prfv
IPN / Doble T
barra perfiles elecrticos prfv
Barra
cola de milano perfiles electricos prfv
Cola de milano
pletina perfiles electricos
Pletina
cantonera perfiles electricos prfv
Cantoners


PERFILS ELÈCTRICS

Diferents perfils usats a com espaiadors i suports de les bobines dels motors elèctrics i transformadors.
Són bons aïllants elèctrics i la seva classe tèrmica pot ser F o H (temperatura de funcionament F-155 °C i H-180 °C) depenent de la resina matriu que es faci servir.


BARRA
PERFIL RECTANGULAR
PLETINA
DOBLE T
OMEGA
TUB

PERFIL U
ANGULARS
CANTONERA CAMIONS


PERFILS ESTRUCTURALS

Perfils dissenyats per al suport d’importants càrregues de pes. Les seves excel·lents propietats mecàniques són apropiades per al disseny d’estructures complexes. La seva bona resistència als productes químics i als factors atmosfèrics els fa més recomanables que la fusta, l’alumini o el ferro.